List of Works of the Corpus*

Vidyanandins's Works
    ĀP Āptaparīkṣā
    ĀPṬ Āptaparīkṣāṭīkā
    AS Aṣṭasahasrī
    PaP Patraparīkṣā
    PrP Pramāṇaparīkṣā
    SŚP Satyaśāsanaparīkṣā
    TAŚV Tattvārthaślokavārttika
    TAŚVA Tattvārthaślokavārttikālaṅkāra
    YAṬ Yuktyanuśāsanaṭīkā
 
Secondary Corpus
    SAS Sarvārthasiddhi