Pramāṇaparīkṣā

PrP-GLPrinted edition: Samantabhadra-viracitā ... Āptamīmāṃsā Vidyānandasvāmi-viracitā Pramāṇaparīkṣā ca. Gajādharalālajaina-sampādite. (SJG 10). Kāśī 1914.
PrP.xml Digital text resource for this edition