Pramāṇaparīkṣā – Sources, Resources and Transformations

Cf. BDP

Corpora Primary Research Corpus  
Jaina Digambara Works  
Siglum PrP  
Attestation PrP-GL  

PrP-GL Printed edition: Samantabhadra-viracitā ... Āptamīmāṃsā Vidyānandasvāmi-viracitā Pramāṇaparīkṣā ca. Gajādharalālajaina-sampādite. (SJG 10). Kāśī 1914.  
PrP-Trikha Digital text resource for PrP-GL