Āptaparīkṣā

ĀP-GLPrinted edition: Vidyānandasvāmi-viracitā ... Āptaparīkṣā Patraparīkṣā ca Gajādharalālajainaśāstriṇā sampādite. (Sanātanajainagranthamālā 1). Kāśī 1913.
ĀP-GL.pdfDigital image resource for this edition
APT.xml Digital text resource for this edition
ĀPṬ-GL-e Transformation of APT.xml: Representation of the edition ĀP-GL