Āptaparīkṣāṭīkā

ĀPṬ-GLPrinted edition: Vidyānandasvāmi-viracitā ... Āptaparīkṣā Patraparīkṣā ca Gajādharalālajainaśāstriṇā sampādite. (Sanātanajainagranthamālā 1). Kāśī 1913.
ĀPT-GL.pdfDigital image resource for this edition
APT.xml Digital text resource for this edition
ĀPṬ-GL-e Transformation of APT.xml: Representation of the edition ĀPṬ-GL

ĀPṬ-DKPrinted edition: Vidyānandasvāmi-viracitā ... Āptaparīkṣā svopajñāptaparīkṣālaṅkṛtiṭīkāyutā. sampādaka: Darbārīlāl Jain Koṭhiyā. Sahārnapur 1949.