Pramāṇamīmāṃsā - Collected Information

Uniform Title Pramāṇamīmāṃsā
Attestation
PM
Related Person Alleged Author of Pramāṇamīmāṃsā
Vidyānandin I (NCC: 29: 125; Mahāprajña/Tatia 1984: 176) "Is it Pramāṇaparīkṣā?" (NCC 29:125)
Related Location Repository of Manuscript(s) of Pramāṇamīmāṃsā
BORI, Government Manuscripts Library (BORI, CC) {1} 1356 of 1884-87 Name: Pramāṇamīmāṃsā with a commentary, Author: Hemacandra Extent, foll. 23 lines 15 letters 46