Tarkaparīkṣā - Collected Information

Uniform Title Tarkaparīkṣā (see JGĀ: 90)
Related Person Alleged Author of Tarkaparīkṣā
Vidyānandin I (JGĀ: 90; NCC: 8: 115; JRK: 158)