Aṣṭamandīśvarapūjā - Collected Information

Uniform Title Aṣṭamandīśvarapūjā (see NCC: 29: 124; KTG: 216)
Related Person Alleged Author of Aṣṭamandīśvarapūjā
Vidyānandin I (NCC: 29: 124; KTG: 216)
Related Location Repository of Manuscript(s) of Aṣṭamandīśvarapūjā
Mūḍabidrī Jainabhavana (KTG: 216) grantha no 241