ĀPṬ-Ga

Abbreviation ĀPṬ-Ga
Citation Vidyānandasvāmi-viracitā ... Āptaparīkṣā Patraparīkṣā ca Gajādharalālajainaśāstriṇā sampādite. (Sanātanajainagranthamālā 1). Kāśī 1913.
Digital Copy ĀPṬ-Ga.pdf

Show reference(s) to this publication in the database