Ātmakhyāti - Collected Information

Uniform Title Ātmakhyāti (see Bajželj 2020: 201)
Related Work Work commented on in Ātmakhyāti
Related Person Author of Ātmakhyāti