Pañcasaṅgraha - Collected Information

Uniform Title Pañcasaṅgraha (see Oetjens 1976: 30)
Related Person Commentator on Pañcasaṅgraha